Tenjin no yu

Information
 
Tenjin no yu ( Hakuba Himekawa Onsen )
 Hour
11:00 - 20:00
 
Price
Adult 600 yen Child 300 yen

Onsen Lists


Happo Onsen

Mimizuku no yu

Tenjin no yu

Iwatake no yu

Sato no yu

Kurashita no yu

Kominka no yu

Ju-rou no yu